Programe

 

  Vindecare
Reconectivă
Reconectare Coaching Programare
neurolingvistică
Nutriție
personalizată
Evoluție personală accelerată ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆
Misiune, viziune, valori personale     ☆☆ ☆☆  
Decizii     ☆☆ ☆☆  
Convingeri limitative     ☆☆ ☆☆  
Relaxare și echilibrare fizică, emoțională, mentală ☆☆ ☆☆      
Sănătate și stare de bine ☆☆ ☆☆     ☆☆

Lucrez cu persoane care au împlinit vârsta de 18 ani și care pot să ia decizii privind acțiunile lor.

Lucrez cu adolescenți și copii numai cu acordul scris al părinților, iar prima ședință se va desfășura în prezența unuia dintre părinți indiferent ce program accesează.

Nici unul dintre programe nu presupune diagnosticare și nu este terapie. Sunt programe de dezvoltare personală care pot avea efecte notabile asupra calității vieții.

Programele de nutriție se elaborează pe baza analizelor medicale în funcție de patologie (acolo unde există) și de recomandările medicului curant.

 

 

Prețuri Observații
Vindecare Vindecare Reconectivă™ la cerere
Ședința de 60 min din care 30min pe masa de masaj.
Recomandat 3 ședințe consecutive sau la interval de max. o săptămână.
Reconectare™ la cerere 2 ședințe de 60 min în două zile
consecutive. 
Life coaching-NLP la cerere
 60 min/ședință

Nutriție - Varianta simplă la cerere  Programul cuprinde: evaluare, măsurători, analiza jurnalelor de dietă si coaching-NLP; strategia de nutriție personalizată.
Nutriție - Varianta extinsă la cerere Programul cuprinde: evaluare, măsurători, analiza jurnalelor de dietă si coaching-NLP; strategia de nutriție personalizată; 14 planuri nutriționale calculate si personalizate  pentru cel puțin 30 de zile de dietă.
Nutritie: monitorizare/consultanță la cerere Măsurători și coaching- NLP pentru motivare și depășirea
obstacolelor/ Consultanță

 * În funcție de obiectivul clientului, de patologie și de ajustările necesare pe parcurs.